14
sep
2021
Båstad Carl Johan Bernadotte
Riviera Strand

Sweden

Demokrati i Sverige 100 år. Kvinnlig rösträtt infördes 1921 för alla kvinnor.

Jessica Andersson, Fredrika Bremerförbundet, är engagerad i Förbundsstyrelsen i Stockholm samt lokalt engagerad i styrelsen för Fredrika Bremer.

Jessica kommer att ge en bild över den svenska demokratin med ett jämställt samhälle. Finns det fortfarande skillnader? Jessica kommer även att spegla vad som händer globalt i vår omvärld ur ett demokratiskt och kvinnligt perspekt