16
nov
2021
Båstad Carl Johan Bernadotte
Riviera Strand

Sweden

Ingrid Thuresson, ordförande för Hembygdsparken i Boarp, informerar om julmarknaden nu i december och pågående projekt. 

Ett intressant pågående "frö- och odlingprojekt"  som Hembyggdsparken snsökt och fått beviljat som ett Leaderprojekt under ett par år är värt att lyssna på.