18
jun
2021
Båstad Carl Johan Bernadotte
Digitalt

Sweden

Avtackning av nuvarande president Wai Huynh och vår nya president Hans Lanner välkomnas.